OBTĚŽOVÁNÍ NA ULICI A FENOMÉN “CAT-CALLING”

Zpráva studie dostupná zde:

V rámci osvěty o fenoménu “cat-calling” a obtěžování na ulici byl neziskovou organizací Beat Sexism CZ, která se také zaměřuje na šíření povědomí o této problematice, vytvořen krátký dotazník.

Obtěžování na ulici či pouliční obtěžování (anglicky street harassment) je forma primárně sexuálního obtěžování, které spočívá v nevyžádaných komentářích se sexuálním podtextem, provokativních gestech, troubení, hvízdání, obnažování, osahávání a stalkingu na veřejných místech jako jsou ulice, obchodní centra nebo veřejná doprava. Tzv. “cat-callingem” se poté rozumí forma pouličního obtěžování, kdy muž hvízdá, pokřikuje či se jinak nevhodně snaží upoutat pozornost ženy.

Sběr dat probíhal online anketní formou od 17. 10 do 31. 10. 2020. Odkaz na dotazník byl šířen převážně mezi uživatelkami sociálních sítí, a to přes Instagram a skrze sdílení ve facebookových skupinách. Odpovědi vyplnilo celkem 1677 žen.

Obtěžování na ulici a fenomén “cat-calling” / Závěrečná tisková zpráva / Listopad 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s